અમારી વેબસાઇટ્સ પર આપનું સ્વાગત છે!

કોરોપ્લાસ્ટ(કોર્ફ્લુટ) રિસાયકલ બિન

  • Corrugated plastic recycle bin

    લહેરિયું પ્લાસ્ટિક રિસાયકલ બિન

    ગાદીનું પ્રદર્શન સારું છે. કારણ કે લહેરિયું બોર્ડમાં વિશિષ્ટ માળખું હોય છે, પેપરબોર્ડ માળખામાં 60~70% નું વોલ્યુમ ખાલી હોય છે, તેથી તે સારી આઘાત શોષક કામગીરી ધરાવે છે, અને પેકેજિંગ આર્ટિકલ્સની અથડામણ અને અસરને ટાળી શકે છે.